Kariera

Kariera

Informujemy, iż przedsiębiorstwo LIFTERS Łukasz Rakoczy uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy LIFTERS Łukasz Rakoczy.” w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Ponadto informujemy, iż przedsiębiorstwo LIFTERS Łukasz Rakoczy zakończyło nabór na stanowiska:

  • konserwator maszyn i urządzeń
  • księgowy/a

 

Informujemy, że powyższe stanowiska pracy zostały stworzone w ramach projektu realizowanego z funduszy strukturalnych, tj. działania 1.2 RPO WL na lata 2007 – 2013.

Unia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Stanowisko (wymagane):

Telefon kontaktowy (wymagane):

Email (wymagane):

Dodaj CV (wymagane):