Kariera

Zrób karierę z Lifters
Firma Lifters obecnie poszukuje kandydatów z doświadczeniem na stanowiska:

– mechanik/konserwator maszyn i urządzeń.
– operator podnośnika koszowego z prawo jazdy kat. C

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony obok.

Informujemy, iż przedsiębiorstwo LIFTERS Łukasz Rakoczy uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy LIFTERS Łukasz Rakoczy.” w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Ponadto informujemy, iż przedsiębiorstwo LIFTERS Łukasz Rakoczy zakończyło nabór na stanowiska:

  • konserwator maszyn i urządzeń
  • księgowy/a

FORMULARZ:

Informujemy, że powyższe stanowiska pracy zostały stworzone w ramach projektu realizowanego z funduszy strukturalnych, tj. działania 1.2 RPO WL na lata 2007 – 2013.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013