INFOLINIA OGÓLNOPOLSKA 508 668 668

Dofinansowanie

Informujemy, iż przedsiębiorstwo LIFTERS Łukasz Rakoczy uzyskało dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-1891/20

Tytuł projektu:  Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Wartość dofinansowania: 91 151,94 PLN zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPLU.03.07.00-06-1891/20-20 z dnia 2020-12-11.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020