INFOLINIA OGÓLNOPOLSKA 508 668 668

Polityka prywatności (RODO)

Zapoznaj się z naszą polityka prywatności
ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lifters Łukasz Rakoczy z siedzibą w Lublinie 20-209, ul. Konstruktorów 9.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz kontaktować się z nim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do IOD: biuro@lifters.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane osobowe przysługuje Ci prawo do informacji w jaki sposób są przez nas przetwarzane. Poniżej w klauzuli informacyjnej znajdziesz między innymi następujące informacje: w jakim celu oraz w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane, jak długo zamierzamy je przechowywać, jakie przysługują Ci prawa, komu ujawniamy Twoje dane.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Polityki prywatności w Lifters Łukasz Rakoczy:

Klauzula informacyjna Klienci

Klauzula informacyjna Kontrahenci

Klauzula informacyjna Podwykonwacy/Wykonawcy

Klauzula informacyjna Formularz rejestracyjny, kontaktowy

PROCEDURA REALIZACJI PRAW

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane osobowe przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  W celu realizacji przysługujących Ci praw do:

  1. Uwag i spostrzeżeń
  2. Żądania dostępu do danych osobowych
  3. Żądania sprostowania danych osobowych
  4. Żądania usunięcia danych osobowych
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  7. Wycofania zgody
  8. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  9. Przenoszenia danych osobowych

a także w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem e-mail: biuro@lifters.pl